Hans, Willine, Monique, Carin en Marius

van rechts naar links

 

- Voorzitter                      Marius Rietdijk 

Mijn naam is Marius Rietdijk, in het dagelijks leven Facilitair Manager op het Maerlant, inmiddels woon ik al ruim 32 jaar in de wijk Kleine Goote en altijd met plezier. Door mijn contact met de wijkcoördinator Alfons van Leussen heb ik er voor gekozen om een wijkraad op te richten met gelijkgestemden. En sinds enkele maanden is de wijkraad een feit. We hopen met het voltallige bestuur een aanwinst te kunnen zijn voor de gehele wijk.

 

- Secretaris                     Carin van Schaick    

Mijn naam is Carin van Schaick,

Ik woon met mijn man al 36 jaar met veel plezier in de wijk kleine Goote. We hebben samen drie kinderen en drie kleinkinderen.

Na een werkzaam leven als verpleegkundige en docent Zorg en Welzijn, heb ik op verzoek van de wijkraad de functie van  secretaris op mij genomen. Ik vind het belangrijk dat de bewoners een spreekbuis hebben naar de gemeente, en hier wil ik mij graag voor inzetten.

Zeker in de toekomst vind ik het belangrijk in een grote(re) gemeente, dat wij ook als wijk Kleine Goote, gehoord en gezien blijven worden. Daarom wil ik er voor U en de wijk zijn.

Samen maken wij de toekomst.

- PR                                  Monique Jongenelen

Toen het idee van een wijkraad oprichten ter sprake kwam had ik daar wel oren naar. Ik wilde best meedoen maar niet al te veel op de voorgrond. Oké, bestuurslid PR leek me wel wat. Omdat ik altijd met mijn fotocamera loop, leek het me leuk om iets met een Facebook pagina te gaan doen.

Ben geboren en opgegroeid in Zoetermeer en op mijn 28e verhuisd naar Rockanje. Zeker wel 25 jaar terug reeg ik vanuit Rockanje via het Spui met mijn paard langs Kleine Goote en vond het er zo geweldig mooi. Wanneer ik met de auto over de G.J. van den Boogerdweg reed viel de wijk me op een bepaalde manier ook altijd op. Hoe bijzonder kan het in het leven gaan, want jaren later kwam ik hier wonen.

Woon heel erg tevreden in Kleine Goote. Voor mij geeft deze wijk soms het gevoel dat we een grote familie zijn. Door de komst van de wijkraad wil ik graag mijn steentje bijdragen om het woongenot voor andere bewoners in de Kleine Goote nog meer te verhogen.

 

- Penningmeester          Willine van Lieshout

Mijn naam is Willine van Lieshout. Sinds 2007 woon ik (weer) in de wijk Kleine Goote…..en met veel plezier. Ik vind het een fijne wijk, met veel ruimte voor de kinderen. Vanzelfsprekend zijn er zaken die aandacht behoeven en beter kunnen. De wijkraad gaat hierover in overleg met de gemeente en hieraan wil ik graag een steentje bijdragen. Hiervoor heeft de wijkraad wel de inbreng van de bewoners nodig. Ik hoop dan ook op veel mails, posts en andere berichten vanuit de wijk!