Beste wijkbewoner,

 

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij per 1 november 2021 de Stichting Wijkraad Kleine Goote opgeheven hebben.

Gemotiveerd zijn wij aan onze taak als wijkraad begonnen. In de afgelopen periode hebben wij echter het gevoel gekregen, dat wij niet hebben kunnen bereiken wat we voor ogen hadden: een gesprekspartner zijn tussen wijkbewoner en gemeente.

Gelukkig hebben velen van jullie ons weten te vinden met vragen, opmerkingen en ideeën, die wij vanzelfsprekend hebben doorgegeven aan de gemeente. Helaas kregen wij hierop geen (duidelijke en bevredigende) antwoorden.

Na anderhalf jaar was dit de reden om de wijkraad te ontbinden.

Wij hopen dat in de toekomst personen de wijkraad weer nieuw leven in kunnen blazen, met nieuwe energie.

 

Het aftredend bestuur.